TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH ĐẦU GOIF

 
TỪ VỰNG SẢN XUẤT GOIL ?
                  ?高尔夫球名称词汇?

1.  磨光 – Mó guāng – Mài bóng
2.  磨凹槽 – mó āo cáo – Mài máng lõm 
3.  磨顶部 – mó dǐngbù – Mài phần đỉnh
4.  磨侧部 – mó cè bù – Mài phần trác
5. 磨管柄 – mó guǎn bǐng – Mài cổ chuôi
6. 粗磨 – cū mó – Mài thô
7. 细磨 – xì mó – Mài mịn
8. 油600# -yóu 600# – Mài dầu 600#
9. 打亮– dǎ liàng – Đánh sáng
10. 回修- huí xiū – Sửa hàng
11. 超洗 – chāo xǐ Tẩy rửa
12. 良品 – liángpǐn – Hàng đạt
13. 磨光不良– mó guāng bùliáng Lỗi mài bóng
14. 凸 – tū – Lồi
15. 凹 – āo – Lõm
16. 投包装 – tóu bāozhuāng – Đầu liệu đóng gói
17. 包装流程– bāozhuāng liúchéng – Lưu trình đóng gói
18. 包胶 – bāo jiāo  Bao keo
19. 喷砂 – pēn shā – Phun cát
20. 氧化铝砂 – yǎnghuà lǔ shā – Cát nhôm
21. 陶瓷砂 – táocí shā – Cát sứ
22. 玻璃砂– bōlí shā – Cát thủy tinh
23.  变形 – biànxíng – Biến hình
24.  贴贴纸– tiē tiēzhǐ – Dán giấy
25.  上台车– shàngtái chē – Lên móc sắt
26.  吹尘 – chuī chén – Thổi bụi
27.  喷漆 – Pēnqī – Phun sơn
28.  喷色漆 – pēn sè qī – Phun sơn màu
29.  喷亮光漆 – pēn liàngguāng qī – Phun sơn bóng
30 . 喷底漆 –  pēn dǐ qī
 – Phun sơn đáy
31.  静置- Jìng zhì – Đặt yên ,để nguội
32.  撕胶 – Sī jiāo – Xé keo
33. 上漆 – Shàng qī – Lên sơn
34.  烘烤 – Hōng kǎo –  Hấp
35.  擦拭 – Cā shì – Lau chùi
36.  压铭牌 – Yā míngpái – Ép mạc
37.  喷管柄 – Pēn guǎn bǐng – Phun ống chuôi
38   榜重 – Bāng zhòng – Cân trong lượng
39.  装箱  – Zhuāng xiāng – Đóng thùng
40.  打胶塞 –  Dǎ jiāo sāi – Đóng nút nhựa
41.  磨胶塞 – Mó jiāo sāi – Mài nút nhựa
42.  擦拭不洁 – Cāshì bù jié – Lau chùi không sạch
43.  碰伤 – Pèng shāng – Va chạm chầy
44.  走砂 – Zǒu shā – Lem cát
45.  走漆 – Zǒu qī – Lem sơn
46.  粗痕 – Cū hén – Vết hằn
47.  首件 – Shǒu jiàn – Mẫu đầu
48.  偷渡 – Tōu dù – Đi lậu
49.  过滤 – Guòlǜ – Lọc hàng
50.  切单 – Qiè dān – Kết đơn
51.  入库 – Rù kù – Nhập kho
52.  输单 – Shū dān – Nhập đơn
53.  消单 – Xiāo dān – Trừ đơn
54.  出货 – Chū huò – Xuất hàng
55.  退货 – Tuì huò – Trả hàng
56.  退库 – Tuì kù – Trả kho
57.  退漆  – Tuì qī – Tẩy sơn
58.  测试 – Cè shì – Thí nghiệm
59.  样品 – Yàngpǐn – Hàng mẫu
60.  销样 – Xiāo yàng diāo – Lô mẫu tiêu thụ
61.  确认首件 – Què rèn shǒu jiàn – Xác nhận mẫu đầu
62.  出货数不够 – Chū huò shù bùgòu – Chưa đủ số xuất hàng
63.  待入库 – Dài rù kù – Chờ nhập kho
64.  三号 – Sān hào –  Số 3
65.  球头 – Qiú tóu – Đầu goil
66.   喷漆枪 – Pēnqīqiāng – Súng phun sơn
67.   纸箱 – Zhǐxiāng – Thùng giấy
68.   气泡袋 – Qìpào dài – Bịch xốp
69.   检具 – Jiǎn jù – Dụng cụ kiểm
70.   蜡笔 –  Làbǐ – Bút sáp
71.   深度规测 – Shēndù guī cè – Thước đo độ sâu
72.   铁插棒 – Tiě chā bàng – Chốt sắt
73.   角规– Sole jiǎo guī – Thước đo goc sole Sole
74.   打镭雕  – Dǎ léi diāo – Khắc laze
75.   装混箱  – Zhuāng hùn xiāng – Đóng nhầm thùng
76.   出货欠数 –  Chū huò qiàn shù – Số thiếu xuất hàng
77.   量产 – Liàng chǎn – Hàng sản xuất đại trà
78.   客人抱怨 – Kèrén bàoyuàn – Khách hàng khiếu nại
79.   断料 – Duàn liào – Đứt liệu
80.   氧化铝砂 – Yǎnghuà lǚ shā – Cát nhôm
81.   补料 – Bǔ liào – Bù liệu
82.   盘点 – Pán diǎn – Kiểm kê
83.   包胶线不良 – Bāo jiāo xiàn bùliáng – Đường bao không đạt
84.   转写/ 水标 – Zhuǎn xiě/shuǐ biāo – Tem
85.   转量产 – Zhuǎn liàng chǎn – Chuyển sản xuất đại trà
86.   客人定限度 –  Kèrén dìng xiàndù – Khách hàng định giới hạn !.
87.  不良-bùliáng – Không đạt .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *