Tiếng Hoa Bình Dương- Tên Các Khu Công Nghiệp Bình Dương

Tên Gọi Các Khu Công Nghiệp ở Bình Dương

1 Khu Công Nghiệp 工业区 Gōngyè qū
2 Khu Công Nghiệp Vsip1 越南新加坡工业区 yuènán xīnjiāpō gōngyè qū  
3 Khu Công Nghiệp Thuận An 顺安工业区 shùn ān gōngyè qū
4 Khu Công Nghiệp Dĩ An 逸安工业区 yì ān gōngyè qū
5 Khu Công Nghiệp Bình Chuẩn 平准工业区 píng zhǔn gōngyè qū
6 Khu Công Nghiệp Việt Hương 越香工业区 yuè xiāng gōngyè qū
7 Khu Công Nghiệp Sóng Thần 神浪工业区 shén làng gōngyè qū
8 Khu Công Nghiệp Đồng An 同安工业区 tóng’ān gōngyè qū
9 Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp 新东协工业区 xīn dōng xié gōngyè qū
10 Khu Công Nghiệp Đại Đăng 大登工业区 dà dēng gōngyè qū
11 Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên 南新渊工业区 nán xīn yuān gōngyè qū
12 Khu Công Nghiệp Bắc Tân Uyên 北新渊工业区 běixīn yuān gōngyè qū
13 Khu Công Nghiệp Kim Huy  金辉工业区 jīnhuī gōngyè qū
14 Khu Công Nghiệp Bàu Bàng  宝鹏工业区 bǎo péng gōngyè qū

XEM THÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *